Tussentijdse teksten

Op woensdag 11 oktober maakte kabinet-Rutte III zijn regeerakkoord bekend. Het opgewekte motto luidt ‘Vertrouwen in de toekomst.’ Tot de vel...
| Lees verder
Geen kwaad woord over Veldhoven, maar de mens zoekt al duizenden jaren het paradijs. Sommigen beweren dat ze weten waar het ligt. Dat heeft...
| Lees verder
Zijn werktafel is ordentelijk, vrijwel leeg. De bruine vulpen – met de inscriptie 1 september 1996 – ligt kaarsrecht naast zijn opschrijfboe...
| Lees verder
In de lente van 2016 publiceerde professor Van Strien van de Radboud Universiteit Nijmegen een onderzoek naar de psychologie van eten. Concl...
| Lees verder
Alle leven begint klein. Met een cel die zich deelt. Uit die splitsing ontstaan twee nieuwe cellen. Zij delen zich op hun beurt. Zo groeit l...
| Lees verder
Lofdicht voor Jan de Wit, hoofd Kabinetszaken van de gemeente ’s-Hertogenbosch en regisseur bij lief en leed in de stad, ter gelegenheid van...
| Lees verder
Ken uw grond. Dat is niet alleen een wijsheid uit bordspellen – zoals Risk of Kolonisten van Catan – maar het geldt ook voor bewoners. Om di...
| Lees verder
Niets lelijks over Hans Klok. Maar in 2016 overtrof Jheronimus Bosch hem ruimschoots in magie. In zijn 500ste sterfjaar zorgde de schilder v...
| Lees verder
Ik ken het raam van uw kinderkamer niet. Maar de kans is groot dat het zicht bood op bergen. Op vrijdag 19 september 1947 kwam u ter wereld...
| Lees verder
Het zag er zorgelijk uit. Aan de randen van Europa trokken troepen samen. Langs de Middellandse Zee verdrievoudigde het aantal legers. Pog...
| Lees verder