De functie

In mei 2010 heeft het College van B&W van ’s-Hertogenbosch de functie van stadschroniqueur ingesteld. Hiervoor is de Bossche journalist en tekstschrijver Eric Alink gevraagd – die zonder aarzeling 'ja' zei.

In mei 2012 heeft het College zijn functie voor vijf jaar verlengd.

Er is een tweekoppige raad van advies: Rolf Hage [archivaris Stadsarchief] en Hans Derks [directeur Openbare Bibliotheek]. Beide instellingen bekostigen het stadschroniqueurschap. Het Brabants Dagblad publiceert de kroniek op woensdag – om de twee weken. De tekst verschijnt diezelfde ochtend op deze website. Incidenteel verschijnen er tussentijdse teksten: reacties op de Bossche actualiteit.

Daarnaast schrijft de stadschroniqueur voordrachten, vaak op verzoek van de gemeente. Deze spreekt hij uit bij Dodenherdenking en Bevrijdingsdag, maar ook bij speciale gelegenheden als het Armoededebat, heropening Voedselbank, herdenking MH17, stadhuisprotest tegen de aanslag op Charlie Hebdo of 1200 jaar dorpskernen.

Tussen zomer 2010 en winter 2015 heeft Eric Alink 55 gelegenheidsteksten geschreven en uitgesproken, waarvan 29 'om niet' – noblesse oblige.

Dagelijks op Twitter: @ericalink073