Kronieken | Columns

Oog in oog met verkiezingsaffiches: wat willen de zeventien partijen in Den Bosch? Wat overpeinzingen bij hun motto's, slogans, credo's en...
Lees verder
In huize Van den Akker spraken ze amper over politiek. Te zware kost, zelfs al is Haagse bluf een luchtig toetje. Vader werkte als...
Lees verder
Vuile handen. Die krijg je niet alleen van zilver poetsen of schorseneren schillen. Ook zakendoen kan ongewild rouwnagels opleveren. Sinds...
Lees verder
‘Inhaken!’ is een kreet die vreugde aankondigt. Muziek, lallen, liters lauw bier en deinen. Volgens taalkundigen behoort ‘inhaken’ zelfs...
Lees verder
De pas verschenen Atlas van Afgehaakt Nederland heeft een intrigerende naam. Het klinkt als een verzameling overzichtskaarten van...
Lees verder
Bosschenaren zijn geen schrijvers. In deze stad zwemmen wel inktvissen rond, maar van een school kun je amper spreken. Bosschenaren zijn...
Lees verder
Rijksweg-Zuid is de parallelweg van de A59, tussen het Autotron en Vinkel. Halverwege leidt een modderige afslag naar een voormalig...
Lees verder
Het was in die dagen dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst een bevel uitvaardigde. Een rijksambtenaar zei: “Meldt u voorbij de horizon...
Lees verder
Tandartsen zullen het beamen. De Bosschenaar heeft een opmerkelijk grote bek. Evolutionair is dat te verklaren. Al vroeg hebben...
Lees verder
Sommige mensen gaan in de loop van hun leven op tuingereedschap lijken. Harken. Tangen. Botte bijlen. Het ergste? Bladblazers. Vrijwel...
Lees verder