Cirkel

Zevenhonderd ranke takken

stengels twijgen riet en klei

vlechtwerk van vernuft en klasse

aan het water – panta rhei

 

Oeverloos beschermt het nest

n weer en wind bij elk getij

breekbaar leven, broze broedsels

elf op de schaal van Ei

 

Zevenhonderd snaveltikken

dadendrang die zich ontplooit

Zwanenbroeders stille hoeders

van de deugd in ’t wit getooid

 

IJle hoogte, duizeldiepte

wijze wegen – oud kompas

wie trager koers zet naar het heden

hervindt wat hij verloren was

 

Zie de stoet van broeders dromen

waan kleef aan – hun diepste wens

dat we oog en ootmoed schenken

aan de zwaan in elke mens

 

Open harten, laat ze kieren

volières van de geest

hemelsblauw is de gedachte

die geen net of lijmstok vreest

 

Hoor het koor van wereldvogels

brengt een ode aan de zwaan

Onze Illustre Lieve Vrouwe 

laat hun klanken samengaan

 

Dag- en nachtegalen talen

naar de zilveren partituur

wielewalen zingen stralen

zonlicht voor de tureluur

 

Grutto’s, vinken, ortolanen

vederlichte notenbalk

a capella pelikanen

in duet met torenvalk

 

Maar hoger dan hun ijle odes,

boven stad en ommeland,

zweven zwanen, oude bodes

van geloof in broederband

 

Lieve Vrouwe, vroede Moeder

wit en zuiver het symbool:

zevenhonderd zwanen cirkelen

om uw hoofd – een aureool

 

Hoor ze zingen over gratie

levenskunsten en cultuur

caritas en contemplatie

de tradities – eeuwig vuur

 

Zevenhonderd zwanen klommen

donzen soevereiniteit

zwanenzang zal nooit verstommen

oneindig de vergankelijkheid

 

Want op vleugelkracht van broedschap

oud verbond dat nimmer striemt

wieken zij in wolkeloosheid

nieuwe tijden, kim die kiemt

 

_____________

Publicatie in Brabants Dagblad: 24 september 2018.'Cirkel' is in opdracht van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap [in de volksmond 'de Zwanenbroeders'] in Den Bosch geschreven tgv hun zevenhonderdjarig bestaan. Componist Rob Zuidam schreef de gevleugelde muziek voor deze liedtekst. Première in de Sint-Jan op 23 september 2018 in aanwezigheid van prinses Beatrix.