Reiziger (2)

In het voormalige Mariapaviljoen van het Grootziekengasthuis zijn kleinschalige ondernemers gevestigd. Van vormgevers tot voetzool- en voedseldeskundigen. Ze zitten er tijdelijk, maar dat kan in Den Bosch al snel een kwart mensenleven duren. In de Brabantse hoofdstad dienen zandlopers hoofdzakelijk om aandachtig te bestuderen, niet om ze om te draaien.

Van oorsprong bood het Mariapaviljoen onderdak aan patiënten met besmettelijke ziekten. Tuberculose, cholera, pokken. Nog altijd ruiken de betegelde gangen vagelijk naar bleekwater en dweillust. Zelfs covid-19 gaat met een boog om dit monumentale complex heen. Maar op één kamer heerst wat. Op kamer 38, die Erik Lathouwers huurt. Daar heerst geestdrift, van een uiterst besmettelijke soort.

Superverspreider Erik (33) heeft er al velen mee aangestoken, want hij zit niet stil in een hoekje. De Bosschenaar leefde twee maanden in Brazilië en liep als student Sportmanagement een half jaar stage in Guatemala. Nog eens zes maanden leidde hij een vrijwilligersproject in Peru. Kroon op het werk: hij haalde het rijbewijs voor buschauffeur en vervoerde in Engeland vijftien maanden lang voetbalsupporters van Queens Park Rangers, Watford FC en Westham United naar hun uitwedstrijden.

Wat hij precies heeft opgelopen? De besmettelijke overtuiging dat het roer om moet. Economisch, sociaal en in milieubeleid. Eind 2017 begon die overtuiging te kiemen. In Granada, waar hij vijf maanden verbleef. Overigens lokte die Zuid-Spaanse stad al eerder een Bosschenaar met een ruime geest: dichter Hans Vlek woonde er jarenlang. Ondoorgrondelijke of hemelse poëzie schreef Erik niet, al keek zijn kamer uit op de kathedraal. Wel zette hij in Granada de eerste zinnen van zijn boek ‘Optie Samenleving’ op papier. In 2019 reisde hij zes weken naar een dorp in Polen om het schrijfwerk af te ronden. Nu ligt het boek er.

Het is geen zurig zeurwerkje. Tot elke prijs heeft de auteur – “ik ben een levensgenieter” – donkere onheilspreken of berispingen willen mijden. Dat is hem knap gelukt. ‘Optie Samenleving’ is confronterend, maar vooral hoopgevend. Het zet in op een samenleving die gezonder, liefdevoller en duurzamer wil zijn. Een van de kerngedachten: als je langer stilstaat bij wat zoal je gedrag beïnvloedt – van social media tot populistische schijnoplossingen – dan kun je vrijere keuzes maken.

De komende jaren wil hij gastlessen op Bossche scholen geven. Zijn brood verdient hij als individuele sportcoach. Verder is hij gastheer bij koffietentje De Camping, in het brugwachtershuisje vlakbij de Citadel. Wat hem energiek houdt? Wekelijks honderd kilometer hardlopen. Plus zwemmen in de Zuid-Willemsvaart. Elke zondag, in herfst en winter. Zo houdt hij zijn hartslag rond de 48. Behalve als hij aanstekelijk over zijn boek praat. Dan kan het naar 62 oplopen.

________________

Publicatie in Brabants Dagblad: 11 november 2020. Noot aan de lezer: de reactiemogelijkheid zal na herziening van de kronieksite in 2021 weer in gebruik worden genomen.