Welkom

Als kind zag Alexander van Hattem de slagboom duizenden keren open en dicht gaan. Op vakantiepark Kempervennen in Westerhoven, waar zijn ouderlijk huis stond. Zijn vader-de-beheerder had almacht over de slagboom. Hij besliste wie binnen mocht – en wie niet. Op de PVV'er in statu nascendi moet het een diepe indruk hebben gemaakt. Was het een roodwitte hefboom? Nogal onwaarschijnlijk. Bij de kleuren van Brabant hoort gastvrijheid. Geen uitsluiting.

Op een dag is Van Hattem eronderdoor gekropen, de vrijheid tegemoet. Sindsdien is hij verzamelaar. Niet van douanepetten of opgezette meeuwen, maar van politieke functies. Al jaren groeit zijn collectie: hij is gelijktijdig lid van de Eerste Kamer, fractievoorzitter van Provinciale Staten en – als het volk het wil – leidsman van de PVV in de Bossche gemeenteraad. Zo'n Drievuldigheid overstijgt religieuze mirakels en beschikbare uren, denk je als sterveling. Wat een berg werk! Maar A.W.J.A Van Hattem lijkt verveling te voorzien. In februari 2015 is hij ook de eenmanszaak Arrest & Wet Juridisch Advies begonnen, met een knipoog naar zijn initialen.

Tussen zijn voordeur in Steensel - een dorpje van 1.357 zielen bij Eersel - en het Bossche stadhuis ligt exact 47,9 kilometer. Kortste route, over asfalt uiteraard. Maar een raadszetel zal Van Hattem wettelijk verplichten om naar de hoofdstad van Brabant te verhuizen. Enige aarzeling van zijn kant is voorstelbaar: tussen Steensel en Den Bosch botert het historisch bezien niet best. Op vrijdag 10 mei 1805 werden vijf schuldig verklaarde leden van de Bende van Steensel voor het Bossche stadhuis opgehangen. Weer eens wat anders dan een bruidspaar in een oldtimer.

Er zijn meer redenen om Steensel met tegenzin te verlaten Het betekent ook afscheid van Sinte Lucia van Syracuse, de lokale heilige. Zij is de vereerde patrones van allen die lichamelijk of geestelijk blind zijn. Als heiligenbeeld draagt ze vaak een schaal met daarop twee ogen. Ook beschermt ze tegen besmettelijke ziekten, maar niet tegen xenofobie. Dat wordt nog schrikken voor Van Hattem: Onze Zoete Lieve Vrouwe van Den Bosch aanvaardt iedereen, ongeacht herkomst of cultuur. Zo is ze.

Een extra tegenvaller voor de PVV'er: huisvesting in Den Bosch is prijzig. Daarnaast is er fors sprake van scheefwonen. Op Facebook schrijft Van Hattem dan ook boos dat "de Bosschenaar jarenlang moet wachten op een goede en betaalbare huurwoning." Dat chagrijn laat zich matig rijmen met zijn eigen woonsituatie. Voor zijn werk in Eerste Kamer en Provinciale Staten ontvangt hij minimaal 65.624 euro vergoedingen inclusief vakantiegeld, eindejaarstoeslag et cetera. Dat is tweemaal modaal, exclusief inkomsten uit zijn eenmanszaak. Maar de boterhoofdige volksvertegenwoordiger Alexander Van Hattem woont al jaren in een sociale huurwoning van corporatie De Zaligheden uit Eersel. Zijn huidige huur: 650 euro. Ondertussen wacht 25.851 euro extra Bossche raadsvergoeding aan de horizon.

Wie ongetwijfeld graag in Steensel achterblijven, zijn de zeven erkende vluchtelingen die nu nog vlakbij de PVV'er wonen. Het is een Yezidi-familie uit Noord-Irak, die voor IS heeft moeten vluchten. Vader, moeder, vijf kinderen. Volgens traditie in De Kempen plantten dorpelingen in herfst 2017 een bord met 'Welkom in de buurt!' bij hen in de voortuin. Gaan we dat in Den Bosch ook bij Van Hattem doen? Da's nog maar de vraag.

Een gesloten slagboom lijkt hem vooralsnog vertrouwder.

_____________________

Publicatie in Brabants Dagblad: woensdag 14 maart 2018.